cicha pruszcz gdański

Stosując myszy z niedoborem IRBP, moje laboratorium wykazało, że chociaż wytwarzanie nTreg specyficznych dla IRBP zależy od endogennej ekspresji IRBP, to nTregs o innych swoistościach (aktywowane podczas procesu immunizacji przez dotychczas nieokreślone sygnały) mogą również brać udział w kontrolowaniu EAU (46). Ponadto, pomimo obszernych dowodów na to, że obwodowa tolerancja na sekwestrowane antygeny siatkówki jest minimalna, może nie być całkowicie nieobecna. Ostatnio okazało się, że transgeniczne myszy eksprymujące y-gal jako neo-bieżny antygen i specyficzne dla a-galu TCR wykazują pewne zmniejszenie odpowiedzi na y-gal pomimo widocznej nieobecności ektopowej ekspresji w grasicy. Sugeruje to, że może istnieć pewien niski poziom istniejącej obwodowej tolerancji na antygeny w oku (47). Niemniej jednak należy jeszcze potwierdzić, czy dotyczy to również natywnych antygenów siatkówki. U osób, u których rozwinęło się zapalenie błony naczyniowej oka w którymkolwiek z jego różnych objawów (Tabela 1), próg podatności określony przez nTregs został wyraźnie przekroczony. Wyzwalacze odpowiedzialne za aktywację swoistych komórek antygenu siatkówki, tak aby uciec przed kontrolą nTreg, są w dużej mierze nieznane u ludzi. Jednym możliwym wyjątkiem jest współczulna oftalmia. Choroba ta jest wytrącana przez uraz oka do jednego oka, po którym następuje niszczące zapalenie niezotumatyzowane lub. Sympatyzujące. oko. Uważa się, że antygeny uwolnione z traumatyzowanego oka trafiają do drenażu węzłów chłonnych i wywołują odporność ogólnoustrojową. Towarzyszące zakażenie może zapewnić efekt adiuwantowy (chociaż ciężkie zapalenie wnętrza gałki ocznej, które szybko niszczy uszkodzone oko i eliminuje źródło antygenu, może faktycznie zmniejszyć szanse rozwoju choroby) (3). W chorobie moczowodowej, której nie można powiązać z traumą, uważa się, że komórki T zdolne do rozpoznawania antygenów siatkówki są zagruntowane na obwodzie przez bodźce mikrobiologiczne, które mogą być immunologicznie podobne pod względem struktury do ich pokrewnego antygenu siatkówki (antygenowe mimikry) (48. 50). ). Komponenty mikrobiologiczne również wchodzą w interakcje z receptorami rozpoznawania wrodzonego na APC, generując. Niebezpieczeństwo. sygnały, które są niezbędne do wywołania zapalnych reakcji immunologicznych. Modele zwierzęce zapalenia błony naczyniowej oparte na immunizacji zwierząt laboratoryjnych antygenami siatkówki w CFA, które zawierają zabite ciepłem prątki, dążą do powielenia tej zasady przez wprowadzenie antygenu uveitogennego w kontekście zagrożenia mikrobiologicznego. sygnały. Po ekspozycji na bodźce naczyniotwórcze, krążące komórki specyficzne względem antygenu siatkówki stają się aktywowane i nabywają funkcję efektorową. Eksperymenty z adoptywnym transferem specyficznych dla antygenu siatkówki komórek T w stosunku do niespecyficznych limfocytów T, aktywowanych ex vivo i znakowanych fluorescencyjnie, doprowadziły do wniosku, że bardzo mała liczba infuzji komórek przeniknie do oka w ciągu kilku godzin po transferze, osiągając w całości chance (51, 52). Poznają tam swój specyficzny antygen i powodują zmiany w oku, które wywołują rozwój choroby kilka dni później. APC w siatkówce nadal nie zostały zidentyfikowane pozytywnie. Chociaż istnieją rezydentne komórki dendrytyczne w siatkówce, które mogłyby służyć jako APC, ich ekspresja cząsteczek MHC klasy II jest niska, przynajmniej do momentu rozpoczęcia stanu zapalnego (53). Komórki CD45 + pochodzące z krążenia są wystarczające do zapewnienia funkcji APC, nawet bez miejscopokoleniowych APC (54). Można go obliczyć, wprowadzając znakowane specyficzne komórki T specyficzne dla siatkówki i antygenu, które mniej niż dziesięć takich komórek T musi dotrzeć do oka, aby wywołać wczesne zmiany prowadzące do EAU (24). W międzyczasie, większość przeniesionych komórek przenika do miejsca zamieszkania w śledzionie, gdzie proliferują i przechodzą proces dojrzewania, który obejmuje regulację w górę receptora chemokiny CXCR3 (55).
[więcej w: niskorosłość, nowotwór płuc objawy, modlitwa do rany ramienia ]