lekarz ginekolog piła

Większość tych mechanizmów zbiegają się wytwarzając opóźnione chromosomy podczas anafazy (5, 24, 29, 30). Chromosomy opóźniają się z powodu ich błędnego przyłączenia do mikrotubul emanujących z przeciwnych biegunów wrzeciona (31, 32). Powoduje to ich obecność w mitozowym półzamie wrzeciona podczas anafazy, oddzielonej od odpowiednio segregujących mas chromosomowych (Figura 1). W rzeczywistości, bezpośrednie obrazowanie z żywych komórek pokazuje, że większość chromosomalnie niestabilnych linii komórek rakowych wykazuje podwyższone częstotliwości opóźnionych chromosomów, podczas gdy stabilne diploidalne komórki nie (5). Co więcej, wykazano, że zmienione częstotliwości opóźnionych chromosomów korelują bezpośrednio ze zmienioną błędną agregacją chromosomu podczas obserwacji pojedynczych zdarzeń podziału komórki (29). Rycina Oznaczanie chromosomów jako markerów CIN. (A) Schematyczny wykres wrzeciona mitotycznego w metafazie i przy anafazie, przedstawiający normalnie przyłączony. Orientowany. chromosomy, a także opóźniony chromosom, który jest niewłaściwie podłączony jednocześnie do obu biegunów wrzeciona. Po wystąpieniu anafazy to niewłaściwe przywiązanie może prowadzić do opóźnionych chromosomów. Mikrotubule, kinetochory i chromatyna są przedstawione odpowiednio w zieleni, czerwieni i błękicie. (B) Komórki barwione H & E przechodzące przez anafazę z biopsji guza pacjentów z DLBCL, wykazujące opóźnione chromosomy (strzałka, środek), jak również mosty chromatynowe (strzałka, prawa), które często wynikają z opóźnionych chromosomów. Pasek skali: 5 m. Proces segregacji chromosomów rozpoczyna się od pęknięcia otoczki jądrowej, gdy chromosomy mitotyczne inicjują kontakt z mikrotubulami powstającego wrzeciona (33). Interakcja mikrotubul z chromosomami jest stochastyczna, ale siostrzane chromatydy muszą zostać przyłączone do przeciwległych biegunów wrzeciona przed początkiem anafazy, jeśli chromosomy mają prawidłowo się segregować (pozycje 33. 35 i Figura 1A). Dalszym utrudnieniem procesu segregacji jest zdolność każdego chromosomu do stabilnego przyłączenia się do 20 do 25 mikrotubul przy kinetochorach (36), aw wielu przypadkach pojedyncze kinetochory są przyłączone do mikrotubul emanujących z przeciwnych biegunów wrzeciona. To błędne przywiązanie musi zostać skorygowane przed wystąpieniem anafazy, aby uniknąć tworzenia opóźnionych chromosomów (31, 32) (rysunek 1A). Korekta błędów przyczepności jest możliwa dzięki dynamicznemu zachowaniu się mikrotubuli (37), dzięki czemu stale przyłączają się i odłączają od chromosomów w mierzalnych szybkościach rzędu minut (30, 38). Wykazano, że po prostu zwiększa się średni czas dołączania mikrotubul do chromosomów. przez zubożanie destabilizatorów mikrotubul przy kinetochorze. prowadzi do utrzymywania się błędów przyczepności i wypadkowej błędnej agregacji chromosomu, natomiast skrócenie czasu trwania przywiązań stłumiło CIN w komórkach nowotworowych z wysokim odsetkiem błędnej selekcji (29, 30). Co więcej, praca łącząca duplikację centrosomów z CIN wykazała, że obecność dodatkowych centrosomów zwiększa szybkość tworzenia błędnych przywiązań do punktu, który przekracza wskaźniki korekcji osiągnięte dzięki dynamice mikrotubul (23, 24). Dzieje się tak, ponieważ wrzeciona wielobiegunowe łączą swoje nadliczbowe bieguny i stają się dwubiegunowymi wrzecionami, które zawierają liczne błędy w przyłączaniu mikrotubul do chromosomów, co ostatecznie prowadzi do obecności opóźnionych chromosomów podczas anafazy (23, 24, 39). W końcu wykazano, że zarówno hiperaktywna, jak i hipoaktywna sygnalizacja SAC może bezpośrednio prowadzić do błędnej agregacji chromosomu (27, 28, 40. 42). SAC jest kaskadą sygnalizacyjną, która działa podczas podziału komórki, aby opóźnić początek anafazy, aż wszystkie chromosomy ułożą się wzdłuż płytki metafazowej, a każdy siostrzany chromatyd jest przyłączony do unikalnego bieguna wrzeciona (43)
[hasła pokrewne: objawy sm, objaw lasegue a, objawy raka pluc ]