Nierówności społeczno-ekonomiczne w zakresie zdrowia i korzystania z usług opieki zdrowotnej w Katalonii: analiza indywidualnych danych 7,5 miliona mieszkańców cz. 1

width=300Celem tego badania jest analiza stanu zdrowia, korzystania z publicznych usług opieki zdrowotnej oraz spożycia leków na receptę w populacji Katalonii, z uwzględnieniem poziomu społeczno-ekonomicznego poszczególnych osób i zwrócenia szczególnej uwagi na grupy wrażliwe.

Metody

Przekrojowe badanie całej populacji zamieszkałej w Katalonii w 2015 r. (7,5 mln osób) z wykorzystaniem dokumentacji administracyjnej. Przeanalizowano dwadzieścia wskaźników związanych ze zdrowiem, korzystaniem z usług opieki zdrowotnej i konsumpcją leków na receptę. Stawki, częstotliwości i wartości średnie są uzyskiwane dla różnych zmiennych podzielonych na grupy wiekowe (poniżej 15 lat, 15-64 lata i 65 lat lub więcej), płci i statusu społeczno-ekonomicznego (obliczane na podstawie poziomu klientów apteki i otrzymanych zasiłków Social Security) .
[hasła pokrewne: nowotwór płuc objawy, modlitwa do rany ramienia, olx pionki ]