Zapalenie skóry wywołane przez warfarynę u pacjenta z mutacją genu protrombiny

Martwica skóry jest rzadkim powikłaniem leczenia warfaryną.1 Nekrotyczne zmiany chorobowe zwykle pojawiają się w wyraźnym schemacie, z tendencją do tkanek tłuszczowych, takich jak piersi, pośladki i uda, trzy do sześciu dni po rozpoczęciu leczenia warfaryną. Patofizjologia leżąca u podstaw martwicy skóry wywołanej przez warfarynę nie jest do końca poznana. Zdolność do hiperkoagulacji stwierdzono u pacjentów z martwicą, a w niektórych przypadkach koreluje z chorobą dziedziczną, taką jak niedobór białka C, białka S i antytrombiny III.2. Opisano przypadek martwicy skóry wywołanej przez warfarynę u pacjenta z mutacją G20210A gen protrombiny (substytucja adeniny dla guaniny przy nukleotydzie 20210 w regionie 3 nieulegającym translacji).
65-letnia kobieta miała napadowe migotanie przedsionków wtórne do ciężkiego zwężenia i niedomykalności zastawki mitralnej. Po kontrolowaniu częstości rytmu komór za pomocą metoprololu, leczenie warfaryną (5 mg na dobę) rozpoczęto bez wcześniejszego leczenia heparyną. Duże obszary wybroczyny obejmujące boczną część prawego uda i grzbiet lewej stopy rozwinęły się pięć dni później. W rodzinie występowały silne przypadki nadkrzepliwości o nieznanej przyczynie. Badanie wykazało martwicze obszary o wymiarach 20 na 15 cm na bocznej części prawego uda i 5 na 7 cm na grzbiecie lewej stopy. Warfarynę przerwano i zastosowano kroplówkę heparyny. Następnie pacjent został poddany dezynfekcji na sali operacyjnej. Rany uległy poprawie dzięki zmianom opatrunków i wyleczeniu po przeszczepie skóry o podzielonej grubości.
Badania laboratoryjne wykazały normalny poziom białka C, białka S, antytrombiny III, plazminogenu i przeciwciał antyfosfolipidowych. Badanie mutacji Leiden w czynniku V było ujemne. Jednakże stwierdzono, że pacjent jest heterozygotyczny pod względem mutacji G20210A genu protrombiny. Ta charakterystyczna mutacja punktowa powoduje, że poziomy protrombiny w osoczu są o 30% wyższe niż normalnie i wiąże się z 3 do 10-krotnym wzrostem ryzyka zakrzepicy żylnej. 3.4 Mechanizm, za pomocą którego podwyższony poziom protrombiny stymuluje tworzenie żylnych skrzeplin wciąż nie jest jasne. Mechanizm nekrozy skóry wywołanej przez warfarynę u naszego pacjenta z mutacją protrombiny G20210A jest nieznany.
Yiping Yang, MD, Ph.D.
Kenneth M. Algazy, MD
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104
4 Referencje1. Cole MS, Minifee PK, Wolma FJ. Martwica Coumadin – przegląd piśmiennictwa. Surgery 1988; 103: 271-277
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Eby CS. Wywołana przez warfarynę martwica skóry. Hematol Oncol Clin North Am 1993; 7: 1291-1300
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Poort SR, Rosendaal FR, Reitsma PH, Bertina RM. Powszechna zmienność genetyczna w nieulegającym translacji regionie 3 genu protrombiny jest związana ze zwiększonym poziomem protrombiny w osoczu i wzrostem zakrzepicy żylnej. Blood 1996; 88: 3698-3703
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Martinelli I, Sacchi E, Landi G, Taioli E, Duca F, Mannucci M. Wysokie ryzyko zakrzepicy żył mózgowych u nosicieli mutacji genu protrombiny i u użytkowników doustnych środków antykoncepcyjnych. N Engl J Med 1998; 338: 1793-1797
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
(11)
[podobne: klimakterium, diklofenak, bisoprolol ]
[podobne: objawy chłoniaka, modlitewne sos, objawy grzybicy pochwy ]