ewa wołowska alergolog gdańsk

Samce myszy Fshr-knockout, jak samce Fshb-null, są płodne, a ich niewielki rozmiar jądra przypisuje się zmniejszeniu liczby komórek Sertoli (17, 18). Ponadto, mężczyźni niosący mutacje w genie FSHR mają zmniejszoną liczbę plemników, upośledzoną ruchliwość plemników i małą objętość jąder (20), ale mogą ojców dzieci. Podsumowując, badania te sugerują, że FSH jest ważny dla określenia liczby komórek Sertoli u obu gatunków. Ze względu na ich bliski związek z rozwijającymi się komórkami zarodkowymi, liczby komórek Sertoli są bezpośrednio związane z liczbą plemników, które można wyprodukować; każda komórka Sertoli może obsługiwać tylko skończoną liczbę komórek rozrodczych. Dlatego brak krążącej FSH lub niezdolność komórek Sertoliego do odpowiedzi na FSH, jak ma to miejsce u mężczyzn niosących mutacje w genie FSHR, prowadzi do zmniejszenia liczby plemników, poniewa. nie ma wystarczającej liczby komórek Sertoli, aby utrzymać maksymalną liczbę komórek. rozwijających się komórek płciowych. Podczas gdy FSH może nie być absolutnie konieczne do normalnej produkcji plemników u samców myszy i ludzi, jest to bardzo ważne dla gatunków, w których rozmnażanie się osobnika zależy od konkurencyjnej liczby plemników. Na przykład samice szympansów są łączone przez kilka samców; dlatego samce o najwyższej jakości plemnikach i / lub największej liczbie plemników mają największą szansę przekazania swojego genomu następnemu pokoleniu. Może również odgrywać ważną rolę u sezonowych hodowców, u których aktywność jąder jest cykliczna (21). Działanie testosteronu na spermatogenezę może również zachodzić za pośrednictwem komórek Sertoli (22). Chociaż mysie modele do całkowitej niewrażliwości na androgeny, takie jak zmutowana feminizowana przez mysie myszy (tfm), były dostępne przez wiele lat, dwie różne grupy badawcze stosowały technologię Cre-Lox do produkcji myszy z specyficznym dla komórki Sertoliego knockoutem genu Ar ( określane tutaj jako myszy SCARKO) (7, 23. 25). Fenotypy obserwowane zarówno u myszy z mutacją tfm, jak i samców myszy SCARKO są wysoce konserwatywne. Chociaż procedury nokautu genów były nieco inne w obu badaniach SCARKO (7, 23, 25), wyniki były podobne. Progresja późnych spermatoidów do wydłużających się plemników była wrażliwa na utratę funkcji AR Sertoliego, ale rozwój spermatocytów i progresja poprzez mejozę były zaskakująco nieobjęte. Analiza stereologiczna w jednym z tych badań wskazała, że liczba komórek Sertoli nie zmieniła się u myszy SCARKO, ale spermatocyty, okrągłe spermatydy i wydłużone liczby spermatydowe zostały zredukowane odpowiednio do 64%, 3% i 0%, w porównaniu do ich liczby w WT. myszy (25). Gdy analizowano myszy SCARKO bez FSHR, liczby komórek zarodkowych zmniejszono do 20% liczby u myszy SCARKO, w wyniku niepowodzenia w postępie po wczesnej mejozie (26). Wyniki tych badań potwierdzają, że spermatogeneza wymaga działania zarówno FSH, jak i androgenów na komórki Sertoli, ale wstępne wprowadzenie komórek płciowych do mejozy wydaje się być niezależne od bezpośredniego działania któregokolwiek z hormonów. Wydaje się jednak, że działanie androgenowe w jądrach reguluje różnicowanie postmeiotyczne. Nie ma dowodów sugerujących, że FSH lub nadmiar lub niedobór testosteronu wpływa na czas trwania cyklu nabłonka nasiennego lub fali spermatogennej. RA inicjuje mejozę i może generować cykl nabłonka nasiennego i falę spermatogenną. Podczas gdy wymóg FSH i androgenów dla spermatogenezy jest dobrze ustalony, działania RA na ten proces są równie ważne, ale gorzej scharakteryzowane. Wcześniejsze badania na gryzoniach z niedoborem witaminy A. (27. 31) w połączeniu z nowszymi badaniami (32. 34) na temat indukcji stymulowanej przez geny kwasu retinowego 8 (STRA8), sugerują, że kluczową kontrolą nad inicjacją mejozy jest witamina A w formie RA
[hasła pokrewne: objaw lasegue a, obliteracja, odleżyny leczenie ]