Kliniczne zastosowanie (transplantacja) produktów iPSC

width=300Publiczne źródła finansowania i finansowani badacze powinni zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funduszy publicznych. Jeśli badania kliniczne zakończą się sukcesem w przyszłości, stan iPSC będzie cennym zasobem. Niestety, obecna wartość jest niejasna, ponieważ kliniczne zastosowanie (transplantacja) produktów iPSC jeszcze nie zakończyło się sukcesem. Jeśli zastosowanie kliniczne powiedzie się tylko w nielicznych przypadkach lub jeśli zasób iPSC pokrywa tylko połowę populacji, to publiczne finansowanie projektu podstawowego iPSC nie może być uzasadnione. W naszej analizie przeanalizowaliśmy jeden wysoko oceniany standard etyczny, zasadę różnicy i wykazaliśmy, że nie uzasadnił on finansowania publicznego dla projektu podstawowego iPSC.

Polityka finansowania badań w ramach iPSC, polegająca na inwestowaniu olbrzymich kwot środków publicznych w przesadzony wskaźnik sukcesu (z powodu myślenia życzeniowego, któremu brakuje empirycznego wsparcia), nie może być etycznie uzasadniona. Wnioskujemy, że projekt podstawowy iPSC powinien zostać ponownie rozpatrzony i odłożony, dopóki znaczna liczba badań klinicznych wykorzystujących produkty pochodne iPSC nie odniesie sukcesu.
[podobne: litania do ducha sw i obietnice, niewydolność żylna, niskorosłość ]