Kluczowa rola witaminy A w spermatogenezie

Spermatogeneza u dorosłych ssaków jest wysoce zorganizowana, a celem jest ciągła produkcja nasienia. Rdzenie kręgowców są ułożone w powtarzające się połączenia komórkowe, które zmieniają się wraz z czasem i odległością wzdłuż kanalika. Te zmiany w czasie i odległości są określane odpowiednio jako cykl nabłonka nasiennego i fala spermatogenna. W niniejszym przeglądzie pokrótce przedstawiamy role, jakie hormon folikulotropowy (FSH) i testosteron odgrywają w regulacji spermatogenezy i opisują nasze obecne rozumienie, w jaki sposób witamina A reguluje różnicowanie komórek zarodkowych oraz w jaki sposób może prowadzić do powstania zarówno cyklu nabłonek nasienny i fala spermatogenna. Wprowadzenie Normalna płodność u samców większości gatunków heterogamicznych (tj. Gatunków, w których samce lub samice mają nieidentyczne chromosomy płciowe, np. U ludzi, gdzie mężczyźni mają chromosom X i Y) wymaga ciągłej produkcji nasienia przez długi czas; u ludzi produkcja rozpoczyna się w okresie dojrzewania i zwykle trwa aż do śmierci. Spermatogeneza jest bardzo złożonym, wysoce zorganizowanym i regulowanym procesem, który zachodzi w nabłonku nasiennym kanalików jąder (Figura 1) i obejmuje trzy główne podstawowe procesy biologiczne: odnowę komórek macierzystych oraz produkcję i ekspansję komórek progenitorowych (mitozę); zmniejszenie o połowę liczby chromosomów w każdej komórce progenitorowej (mejoza); i unikalne różnicowanie komórek haploidalnych (spermiogeneza) (Figura 1). U ludzi każdy z tych procesów rozpoczyna się w okresie dojrzewania i trwa przez całe życie. Wczesne komórki progenitorowe, które są oznaczone jako A spermatogonia u myszy i A-darkspermatogonia u ludzi, są zdefiniowane jako. Niezróżnicowane. Komórki te mogą stać się gametami, ale jeszcze nie zaangażowały się w ten proces. Niezróżnicowany spermatogonia dzieli się mitotycznie zarówno na reopulację populacji komórek macierzystych jąder, jak i dostarcza komórki progenitorowe, które przechodzą spermatogenezę. Gdy spermatogonia wejdzie w. Różnicowanie. ścieżki, stają się znane jako spermatogonia A1 u myszy i A-palespermatogonia u ludzi i rozpoczynają serię nieodwracalnych etapów różnicowania prowadzących do mejozy i spermiogenezy (1) (Figura 1). Różnicowanie spermatogonii u myszy podlega pięciu podziałom mitotycznym przed przekształceniem w spermatocyty preleptotenu. Ta konwersja reprezentuje początek mejozy. Od tego momentu etapy i typy komórek spermatogenezy są konserwowane pomiędzy myszami i ludźmi. Mejoza występuje w spermatocytach, a komórki te można podzielić na różne subpopulacje na podstawie ich struktur chromatyny (2). Rekombinacja i rozdział homologicznych chromosomów występuje w spermatocytach pachytenu podczas mejozy I i powoduje tworzenie się wtórnych spermatocytów. Komórki te następnie przechodzą przez mejozę II, w której siostrzane chromatydy są rozdzielane na pojedyncze komórki. Po zakończeniu mejozy cztery haploidalne gamety, określane jako okrągłe spermatydy, wynikają z podziału każdego spermatocytu. Każda runda spermatowa ulega następnie radykalnym zmianom w morfologii komórkowej (spermiogenezie) w celu utworzenia najpierw wydłużonego spermatidu i wreszcie plemnika. Rycina Struktura, regulacja i typy komórek mysich jąder. (A) Brzuch ssaków składa się z kanalików nasiennych splecionych tak, że. Start. i koniec. tych kanalików są połączone z jądrem rete. Nieruchome spermy przepływają ze światła kanalików nasiennych do najądrza za pośrednictwem jądra rete. Podczas ich przejścia przez najądrza do nasieniowodu plemniki nabywają swoją ruchliwość. Zaadaptowane za zgodą Nature Reviews Genetics (59)
[więcej w: objaw lasegue, objawy grzybicy pochwy, modlitewne sos ]