oznaczenie glukozy w ciąży

Jedną z atrakcyjnych hipotez, biorąc pod uwagę potencjalną rolę strażnika CEP290 w tym miejscu, jest to, że niektóre mutacje wpływają na transport niektórych, ale nie innych ładunków do i z cilium. Jest jednak mało prawdopodobne, aby wyjaśnienie fenotypowej heterogenności było jak najbardziej jednoznaczne, biorąc pod uwagę dużą i zachodzącą na siebie dystrybucję różnych mutacji w CEP290 (11). Białka rzęsowe, zrozumienie zasad Potrzebne jest teraz lepsze zrozumienie funkcji CEP290, prawdopodobnie wielofunkcyjnego białka. Ocena różnych domen funkcjonalnych i wad funkcjonalnych poszczególnych zmutowanych białek może pomóc w analizie takich funkcji. Oprócz strefy przejścia, CEP290 znajduje się na satelitach centriolarnych, oddziałuje z PCM1 i jest niezbędny do prawidłowej lokalizacji małego białka wiążącego GTP Rab8 (12). Funkcja CE890 ukierunkowana na Rab8 jest hamowana, gdy CEP290 wiąże się z centrosomalnym białkiem CP110, którego poziomy zmniejszają się w spokojnych komórkach (13). To, czy takie interakcje zostały zmienione u niektórych pacjentów, pozostaje jeszcze zbadane. Również delecja domeny DSD w CEP290 lub innych mutacjach ciliopatii może mieć wpływ na zdolność CEP290 do transportu Rab8 lub innych ładunków. W Chlamydomonas, Cep290 działa, aby kontrolować zawartość białka wiciowego (14). Sprawdzanie białka w strefie przejściowej może być kontrolowane przez szlaki sygnałowe, takie jak ścieżka hedgehog. Również mutacje CEP290 mogą indukować defekty sygnalizacyjne szlaków kinazy Raf-1, ponieważ delecja zarówno Cep290, jak i CEP290 DSD indukuje akumulację białka hamującego kinazę Raf-1 (15). To, czy regulacja funkcji CEP290 w odpowiedzi na szlaki sygnałowe jest zmieniona przez mutacje potencjalnych potranslacyjnych modyfikacji, pozostaje do zbadania. Chociaż dzieło Rachel et al. wskazuje na kluczowe partnerstwo między CEP290 i MKKS (3), jak należy rozumieć, w jaki sposób redukcja poziomów MKKS ratuje dysfunkcję CEP290 wywołaną delecją jej domeny DSD. MKKS to białko kobasenowe, które oddziałuje z BBS10 i BBS12 (16). Do tej pory MKKS nie został zidentyfikowany w BBSome, rdzeniu złożonym z wysoce konserwatywnych białek BBS, które są blisko związane z BBS4 (17). Jednak MKKS może uczestniczyć z BBS10 i BBS12 w zespole BBSome, ponieważ BBSome nie tworzy się pod nieobecność MKKS (16). Intrygujące jest, że BBS4 i niektóre białka transportowane przez białko (IFT) kumulują się w zmutowanej chorobie Cep290 Chlamydomonas, co sugeruje upośledzenie sortowania białek z wici wywołanej przez utratę Cep290. Białka z BBSome, takie jak BBS4 lub IFT, są prawdopodobnie kandydatami do białek, których normalny handel można uratować w podwójnych mutantach Cep290rd16, MKKSko analizowanych przez Rachel i współpracowników. Perspektywy terapeutyczne Na koniec, kilka grup zgłosiło udaną terapię z wykorzystaniem wektorów wirusów związanych z adenowirusem w celu ratowania wzroku u pacjentów z mutacjami przenoszącymi LCA w specyficznym dla nabłonka barwnikowym genie białka 65 kDa (RPE65) (18)
[więcej w: nowotwór płuc objawy, objawy sm, modlitewne sos ]